ตำแหน่ง: 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง: 
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0630211701
อีเมล์: 
qasskru@hotmail.com
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0894279683
อีเมล์: 
suchat.srichuen@gmail.com
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0874539199
อีเมล์: 
jkikbl@gmail.com
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 
0850153505
อีเมล์: 
pajaree.p@sskru.ac.th