กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
แลกเปลี่ยนเรียบรู้ EdPEx กับคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ หัวข้อ การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Wednesday, July 3, 2024
รายละเอียด: 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 5203 เวลา 13.00-16.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย คุณมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้างานฯ พร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 3 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)"

ภาพกิจกรรม: