บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล
ตำแหน่งงาน: 
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
เบอร์โทร: 
0933277209
อีเมล์: 
Sahutsanaruk@hotmail.com
นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย
Manasak Hongkhamchai
ตำแหน่งงาน: 
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร: 
0630211701
อีเมล์: 
Qasskru@hotmail.com
นายสุชาติ ศรีชื่น
Suchat Srichuen
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0894279683
อีเมล์: 
suchat.srichuen@gmail.com
นายจักรชัย อินธิเดช
jukrachai inthidech
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0874539199
อีเมล์: 
jkikbl@gmail.com
ปาจรีย์ พรหมศรี
Pajaree Phromasri
ตำแหน่งงาน: 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 
0850153505
อีเมล์: 
Firstche@hotmail.com