ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่กิจกรรม : 7 ธันวาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 
[TQEd2019 : Thailand Quality Education Forum]
ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการรพระราชทานนาม และ 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ

...........................................................................................................
โดยเปิดให้ลงทะเบียนส่งผลงาน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 
รายละเอียด http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019

เอกสารประกอบการประชุม