ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล

วันที่กิจกรรม : 17 ตุลาคม 2561

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าไปร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม