มรภ.ศรีสะเกษ จัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini_UKM ครั้งที่ 17

วันที่กิจกรรม : 15 มกราคม 2561

ที่ห้องสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini_UKM ครั้งที่ 17 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน หรือ Mini_UKM ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละครั้ง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเครือข่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา” พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ปราศรัยเรื่อง “เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) , รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ปราศรัยเรื่อง “เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” , รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา ปราศรัยเรื่อง “Big data Analysis for QA Development System” และ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง ปราศรัยเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ” เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นต่างๆ

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Mini_UKM และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พรหมมาศ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประมวลภาพกิจกรรม