ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม   2557

วันที่กิจกรรม : 27 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 27 - 29  มกราคม   2557 ที่ผ่านมา หน่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ซึ่งการดำเนินการอบรมครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากยิ่งขึ้น

วันที่อบรม ดาวน์โหลด
ประมวลภาพวันที่ 27 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
ประมวลภาพวันที่ 28 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
ประมวลภาพวันที่ 29 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม