ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่กิจกรรม : 29 มีนาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และถือเป็นโอกาศอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับมหาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบการประชุม