ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

วันที่กิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มีประเด็นพิจารณา คือ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558