อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน

วันที่กิจกรรม : 14 ตุลาคม 2558

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 9804 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

ได้มีการจัดการอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย เป็นวิทยากรในการอบรม และมีตัวแทนจากทุกคณะ และทุกสำนักเข้าร่วมรับการอบรม

โดยในการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคณะเกิดความรู้ ความเข้าในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองต่อไป

DSC07194 

DSC07222

DSC07214

DSC07210

DSC07207

DSC07198