โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 1/2558 รอบที่ 3 ‪#‎เฉพาะสายวิชาการ‬ ในวันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 18 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายพิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ สายวิชาการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557  ภายใต้โครงการ "โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 1/2558 รอบที่ 3 ‪#‎เฉพาะสายวิชาการ‬ ในวันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" 

เอกสารประกอบการประชุม