การจัดงานปีใหม่ระหว่างหน่วยงาน

วันที่กิจกรรม : 22 มกราคม 2558

ประมวลภาพบรรยากาศ...ความสุขและความสนุกสนาน...ของการจัดงานปีใหม่ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 ม.ค. 2558  https://www.flickr.com/.../626062.../sets/72157650406231462/

เอกสารประกอบการประชุม