มหกรรมสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 10 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 10 มกราคม 2558

มหกรรมสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 10 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการประชุม