ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่กิจกรรม : 24 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ สระสิงห์ นางสาวพิมพ์พจี จันทร์พักตร์ และนายสุชาติ ศรีชื่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Convention Center โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบนโยบายการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางที่กำหนด