เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”

วันที่กิจกรรม : 28 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”
ณ ห้องประชุมสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
..โดย หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.ศก. 
นำโดย....คุณสุชาติ ศรีชื่นและนายจักรชัย อินธิเดช. นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม