การสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง "ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่"

วันที่กิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2562

การสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เรื่อง "ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่" 
ณ ตันจง ปาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562
นำโดย คุณมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ 
ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประกอบการประชุม