กิจกรรม

วันที่ทำกิจกรรม : 11 พฤศจิกายน 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 7 ตุลาคม 2562
การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 เดือน ตุ
วันที่ทำกิจกรรม : 26 มิถุนายน 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ สระสิงห์ นางสาวพิมพ
วันที่ทำกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2562
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุชาติ ศรีชื่น และนายจักรช
วันที่ทำกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 12 มิถุนายน 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 5 มิถุนายน 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 30 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 30 พฤษภาคม - 1
วันที่ทำกิจกรรม : 28 พฤษภาคม 2562
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”
วันที่ทำกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุ
วันที่ทำกิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2562
การสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง "ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่ค
วันที่ทำกิจกรรม : 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดกา
วันที่ทำกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะ
วันที่ทำกิจกรรม : 15 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 7 มีนาคม 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
วันที่ทำกิจกรรม : 11 เมษายน 2562
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมกา
วันที่ทำกิจกรรม : 6 มีนาคม 2562
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการ
วันที่ทำกิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 18 มกราคม 2562
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 15 มกราคม 2562
วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรร
วันที่ทำกิจกรรม : 7 มกราคม 2562
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
วันที่ทำกิจกรรม : 14 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดทำคู่มือสำหรับประ
วันที่ทำกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  [TQEd2019 : Thailand
วันที่ทำกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
วันที่ทำกิจกรรม : 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงา
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านก
วันที่ทำกิจกรรม : 9 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้
วันที่ทำกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดประชุมคณะกรรมการผ
วันที่ทำกิจกรรม : 25 ตุลาคม 2561
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกีย
วันที่ทำกิจกรรม : 17 ตุลาคม 2561
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าไปร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจา
วันที่ทำกิจกรรม : 7 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่
วันที่ทำกิจกรรม : 4 สิงหาคม 2561
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini UKM) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาและประ
วันที่ทำกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2561
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมอวรพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อาน
วันที่ทำกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 6 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 5 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
วันที่ทำกิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารับการประเมินตรวจ
วันที่ทำกิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 10 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะ
วันที่ทำกิจกรรม : 12 มีนาคม 2561
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมการ
วันที่ทำกิจกรรม : 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะก
วันที่ทำกิจกรรม : 6 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านก
วันที่ทำกิจกรรม : 2 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามาตรฐานก
วันที่ทำกิจกรรม : 15 มกราคม 2561
ที่ห้องสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วันที่ทำกิจกรรม : 10 ตุลาคม 2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิ
วันที่ทำกิจกรรม : 18 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมได้จัดกา
วันที่ทำกิจกรรม : 3 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะก
วันที่ทำกิจกรรม : 2 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมได้จัดกา
วันที่ทำกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 19 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 19 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทค
วันที่ทำกิจกรรม : 7 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความ
วันที่ทำกิจกรรม : 21 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบ
วันที่ทำกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานร
วันที่ทำกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 น่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและ คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและกา
วันที่ทำกิจกรรม : 19 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักส่งเสริมได้ร่วมจัดกิจกรรมตร
วันที่ทำกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน
วันที่ทำกิจกรรม : 14 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบ
วันที่ทำกิจกรรม : 14 มิถุนายน 2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักอธิการบดี  วิทยาลัยกฏหมายและกา
วันที่ทำกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร
วันที่ทำกิจกรรม : 12 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ร่
วันที่ทำกิจกรรม : 12 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน
วันที่ทำกิจกรรม : 7 มิถุนายน 2560
วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผ
วันที่ทำกิจกรรม : 31 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมก
วันที่ทำกิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะ
วันที่ทำกิจกรรม : 3 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมกา
วันที่ทำกิจกรรม : 25 เมษายน 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณ
วันที่ทำกิจกรรม : 11 เมษายน 2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรร
วันที่ทำกิจกรรม : 11 เมษายน 2560
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมกา
วันที่ทำกิจกรรม : 7 เมษายน 2560
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกร
วันที่ทำกิจกรรม : 29 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 3305 อาจารย์พิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานแล
วันที่ทำกิจกรรม : 23 มีนาคม 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) จัดโครงการปร
วันที่ทำกิจกรรม : 29 มีนาคม 2560
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารู้สึกเป็นเกียรต
วันที่ทำกิจกรรม : 15 มีนาคม 2560
                เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ทำกิจกรรม : 15 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน
วันที่ทำกิจกรรม : 6 มีนาคม 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ประช
วันที่ทำกิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2560
        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีปรัชญา     ของ
วันที่ทำกิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้เข้ารวมโครงการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางกา
วันที่ทำกิจกรรม : 9 ธันวาคม 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภา
วันที่ทำกิจกรรม : 8 ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึก
วันที่ทำกิจกรรม : 3 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภา
วันที่ทำกิจกรรม : 12 ตุลาคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศ
วันที่ทำกิจกรรม : 28 กันยายน 2559
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการ
วันที่ทำกิจกรรม : 12 กันยายน 2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.
วันที่ทำกิจกรรม : 31 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 25 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 24 สิงหาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการจัดการความรู้ ระดั
วันที่ทำกิจกรรม : 17 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ทำกิจกรรม : 25 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ดร.ชูวิทย์  นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยา
วันที่ทำกิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารง
วันที่ทำกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เ
วันที่ทำกิจกรรม : 8 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน
วันที่ทำกิจกรรม : 13 พฤษภาคม 2559
ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระด
วันที่ทำกิจกรรม : 11 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้าานการพัฒนานักศึกษา ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 27 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 20 เมษายน 2559
 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพกา
วันที่ทำกิจกรรม : 25 มีนาคม 2559
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธ
วันที่ทำกิจกรรม : 21 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน
วันที่ทำกิจกรรม : 18 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับ
วันที่ทำกิจกรรม : 16 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 2 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ทำกิจกรรม : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค
วันที่ทำกิจกรรม : 27 พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ทำกิจกรรม : 28 ตุลาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 14 ตุลาคม 2558
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 9804 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   ได้มีการจัดการอบ
วันที่ทำกิจกรรม : 21 กันยายน 2558
การประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ทำกิจกรรม : 23 กันยายน 2558
ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังค
วันที่ทำกิจกรรม : 9 กันยายน 2558
ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศ
วันที่ทำกิจกรรม : 8 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนา
วันที่ทำกิจกรรม : 2 กันยายน 2558
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประก
วันที่ทำกิจกรรม : 14 สิงหาคม 2558
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานการประเมินตนเอง (CHE QA Online) และการเบิกจ่ายค่่าตอบแทนผู้ประเมิน ปีก
วันที่ทำกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558
ประชุม ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐ
วันที่ทำกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558
ประชุมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ
วันที่ทำกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558
การประชุมชี้แจง เรื่อง"การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558"  ณ โรงแรมตักสิลาแกรน
วันที่ทำกิจกรรม : 29 กรกฎาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ทำกิจกรรม : 28 กรกฎาคม 2558
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ขอเข้าพบท่าน อธิการบดีมหาวิทยา
วันที่ทำกิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2558
ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบ
วันที่ทำกิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2558
ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ
วันที่ทำกิจกรรม : 2 กรกฎาคม 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสู
วันที่ทำกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับ
วันที่ทำกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับ
วันที่ทำกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับ
วันที่ทำกิจกรรม : 8 มิถุนายน 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมิน
วันที่ทำกิจกรรม : 3 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง รดับสถ
วันที่ทำกิจกรรม : 29 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธร
วันที่ทำกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบั
วันที่ทำกิจกรรม : 11 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับ
วันที่ทำกิจกรรม : 29 เมษายน 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ทำกิจกรรม : 29 เมษายน 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับส
วันที่ทำกิจกรรม : 24 เมษายน 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน
วันที่ทำกิจกรรม : 7 เมษายน 2558
หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รั
วันที่ทำกิจกรรม : 3 เมษายน 2558
หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รั
วันที่ทำกิจกรรม : 26 มีนาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถา
วันที่ทำกิจกรรม : 2 มีนาคม 2558
ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายพิศาล สุขขี ในฐานะหัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพก
วันที่ทำกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2558 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการจั
วันที่ทำกิจกรรม : 19 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยคว
วันที่ทำกิจกรรม : 18 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายพิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจาก
วันที่ทำกิจกรรม : 5 กุมภาพันธ์ 2558
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบั
วันที่ทำกิจกรรม : 22 มกราคม 2558
ประมวลภาพบรรยากาศ...ความสุขและความสนุกสนาน...ของการจัดงานปีใหม่ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี 2558 ในวันที่
วันที่ทำกิจกรรม : 20 มกราคม 2558
วันที่ 20 มกราคม 2558 นายพิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะบ
วันที่ทำกิจกรรม : 10 มกราคม 2558
มหกรรมสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 10 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม
วันที่ทำกิจกรรม : 2 ธันวาคม 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สถาบั
วันที่ทำกิจกรรม : 3 สิงหาคม 2557
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันท
วันที่ทำกิจกรรม : 27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู
วันที่ทำกิจกรรม : 3 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม
วันที่ทำกิจกรรม : 27 มกราคม 2557
เมื่อวันที่ 27 - 29  มกราคม   2557 ที่ผ่านมา หน่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศร
วันที่ทำกิจกรรม : 15 มกราคม 2557
เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 หน่าวยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราช
วันที่ทำกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2556
ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2556